Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB)

Sistema de Observación Costero de las Illes Baleares (SOCIB)

SOCIB està gestionat per un consorci finançat a parts iguals per l'Administració General de l'Estat i el Govern de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears. Situat a Palma de Mallorca, està en fase operativa des de 2013.

L'activitat de SOCIB se centra en el Mediterrani Occidental, incloent les Illes Balears i zones adjacents (mar d'Alborán, mar Algerià…). Per la seua posició estratègica, pròxima a la transició entre el Mediterrani i l'Atlàntic, constituïx un dels “punts calents” de la biodiversitat mundial.

SOCIB està constituït per una xarxa d'instal·lacions i equips dedicats a l'observació marina, adquisició, processament, anàlisi, modelatge numèric operacional i disseminació d'informació multidisciplinària del mitjà marí de forma sistemàtica i regular.

La sinergia entre els diferents sistemes d'observació (catamarà oceanogràfic, radars d'alta freqüència, vehicles submarins autònoms, boies, perfiladores ARGO, etc.), els sistemes de predicció i les ferramentes d'assimilació de dades i el sistema informàtic de gestió i distribució de dades permet disposar d'una descripció completa i integrada de les propietats físiques i biogeoquímiques dels sistemes marins i costaners i de la seua evolució.

icono-contacto

Contacto

Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB)

Parc Bit, Naorte, Bloc A, 2º, Pta. 3. 07121 Palma de Mallorca

+034 971 439 998

info_at@socib.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...