Central de Tecnologia de l'Institut de Sistemes Opte-electrònics (CT-ISOM)

L'Institut de Sistemes Optoelectrònics i Microtecnología (ISOM), està adscrit a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), des de l'any 2000. Es tracta d'un institut d'investigació interdepartamental, amb seu en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació, integrat per diversos equips d'investigació, on es desenvolupen projectes en les àrees d'optoelectrònica i micro/nanotecnologia.

L'ISOM consta de 400 m2 de sales netes, 300 m2 de laboratoris de caracterització amb aire condicionat centralitzat i 200 m2 de laboratoris d'instrumentació i electrònica. Les instal·lacions inclouen una sala de cooperació industrial i transferència tecnològica, i una oficina per a la gestió de servicis a l'exterior.

La Central de Tecnologia de l'ISOM va ser reconeguda Instal·lació Científica i Tecnològica Singular (ICTS) pel MEC l'any 2001, i té per objectiu oferir els seus servicis de tecnologia, processament i caracterització a la comunitat científica i tecnològica espanyola i europea.

LINEAS D'INVESTIGACIÓ:

  • Comunicacions Òptiques
  • Sistemes amb sensors magnètics
  • Simulació de materials no metàl·lics
  • Microsistemas i nanotecnologia
  • Sistemes amb sensors òptics
icono-contacto

Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos (CT-ISOM)

E.T.S.I. Telecomunicación (UPM). Edificio López Araújo. Avda. Complutense 30. 28040 Madrid.

910 672 573

info@micronanofabs.org

http://www.isom.upm.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...