Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública d'Espanya dedicada a la investigació científica i tècnica i una de les més destacades de l'Espai Europeu d'Investigació. Adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la Secretaria General d'Investigació, el CSIC s'estructura en tres grans àrees, Societat, Vida i Matèria, que cobrixen la major part del coneixement humà i en les quals s'enquadra l'activitat de més d'1.500 grups d'investigació de les seues 120 centres.

Entre els seus objectius destaca l'acostar les capacitats i assoliments científics i tecnològics a tots els sectors soci-econòmics nacionals i internacionals, amb la finalitat d'aconseguir que es transformen en benestar social, econòmic i cultural per al conjunt de la societat. A més, impulsa contínuament la dimensió internacional de la seua producció científica amb estretes relacions amb entitats d'investigació internacionals.

El CSIC té com a missió el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica, de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i a l'assessorament a entitats públiques i privades en estes matèries.

Compta amb competències per a dur a terme activitats dirigides a:

 • la generació de coneixement a través de la investigació científica i tècnica.
 • la transferència dels resultats de la investigació amb especial atenció a l'impuls i creació d'empreses de base tecnològica.
 • l'assessorament expert a administracions públiques i institucions privades.
 • la formació pre i postdoctoral i d'alta qualificació.
 • el foment de la cultura científica en la societat.
 • la gestió de grans instal·lacions i infraestructures científic tècniques singulars.
 • la presència i representació en organismes internacionals.
 • el desenvolupament de la investigació orientada.
icono-contacto

Contacto

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

C/ Serrano 117. 28006 Madrid.

915 681 400

sege@csic.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...