En esta pàgina s’inclouen els òrgans de governança, tant en l’àmbit nacional, segons preveu la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, com en el de la Unió Europea.

Governança en polítiques d’R+D+I de la UE

Les polítiques i programes d'investigació i innovació de la Unió Europea estan dissenyats per la Comissió Europea (CE), juntament amb els estats membres, i assessorats pel Comité de l’Espai Europeu d’Investigació (CEEI).

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...