Política de privacitat i protecció de dades

Este avís legal és d’aplicació a les pàgines dels portals web i seus electròniques propietat del Ministeri de Ciència i Innovació. El Ministeri de Ciència i Innovació actua com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal relatives als usuaris dels seus servicis. Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter exclusiu, per a les finalitats previstes en cada procediment o actuació.

La normativa vigent en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal es compon del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD). D’acord amb la normativa esmentada abans, el Ministeri garantirà la confidencialitat de les dades personals tractades. Per a això, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

Recollida de dades personals

Per a exercir les competències que té atribuïdes i a fi de prestar servicis a la ciutadania, el Ministeri de Ciència i Innovació pot obtindre i tractar dades de caràcter personal.

El Ministeri informarà de les dades personals que obtinga directament de l’interessat en el moment de recollir-les. En la informació proporcionada s’especificarà la finalitat, la base jurídica del tractament, els drets que pot exercir l’interessat, la identitat de l’òrgan responsable del tractament i les dades de contacte del delegat de protecció de dades. Pot consultar-ne informació addicional al Registre d’activitats de tractament, que és el document que arreplega totes les activitats de tractament de dades personals realitzades pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...

Su privacidad es importante para nosotros

Utilizamos cookies publicitarias (propias y de terceros), analíticas y de personalización para mejorar tu experiencia de usuario y recoger datos estadísticos sobre el uso de nuestra web por parte de los usuarios.

Las cookies no almacenan ningún tipo de datos personales sobre el usuario y se asocian únicamente al navegador que está utilizando.

Puede configurar su navegador para que notifique y/o rechace la instalación de las cookies, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de poder acceder a las distintas zonas de la web.

Al navegar por nuestra web estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones establecidas en esta Política de Cookies que puede ser actualizada, por lo que te invitamos a revisarla de manera regular.

Personalizar
TIEMPO ESTIMADO: 4 minutos