Infraestructura de Tecnologies Ómicas (OMICSTECH)

Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OMICSTECH)

Aquesta ICTS distribuïda disposa de tot l'espectre de tecnologies necessàries per quantificar el conjunt d'elements que integren els sistemes biològics, incloent ADN, ARN, marcadors epigenómicos, proteïnes, metabòlits i elements estructurals com les membranes. Ofereix així una solució integrada per desxifrar els processos biològics a través de la biologia de sistemes.

Està integrada per:

Plataforma de Seqüenciació de Centre Nacional d'Anàlisi Genómico (CNAG-CRG) i la Plataforma de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El Centre Nacional d'Anàlisi Genómico va ser creat en 2009 per l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. La plataforma de Genòmica del CNAG compta amb un parc de dotze seqüenciadors d'ADN de segona generació (nou HiSeq2000, dues HiSeq2500 i un MiSeq) capaços de seqüenciar més de 800 Giga basis al dia, la qual cosa equival a vuit genomes humans complets cada 24 h. Disposa també d'una potent instal·lació informàtica, amb 2,7 petabytes per a l'emmagatzematge de dades, més d'1.200 nodes de computació amb una capacitat de 13 TFlops, una xarxa interna de 10 Gbytes/s i múltiples connexions directes de 10 Gbytes/s al Centre Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Plataforma de Metabolómica del Centre de Ciències Ómicas ​​​​​​​

El Centre de Ciències Ómicas és de titularitat de la Universitat Rovira i Virgili i està gestionat pel Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. La integració en una única instal·lació de múltiples tecnologies en metabolómica i proteòmica permet utilitzar les tecnologies més idònies, o la combinació d'elles, per determinar el perfilat metabòlic. Les metodologies de metabolómica no dirigida permeten postular hipòtesis que poden comprovar-se i elucidar els mecanismes bioquímics implicats, mitjançant la utilització de tecnologies òhmiques complementàries com a genòmica, transcriptómica o proteòmica i la validació in vitro, in vivo i en humans.

icono-contacto

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...