Infraestructura de Tecnologies Ómicas (OMICSTECH)

Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OMICSTECH)

Esta ICTS distribuïda disposa de tot l'espectre de tecnologies necessàries per a quantificar el conjunt d'elements que integren els sistemes biològics, incloent ADN, ARN, marcadors epigenómicos, proteïnes, metabòlits i elements estructurals com les membranes. Oferix així una solució integrada per a desxifrar els processos biològics a través de la biologia de sistemes.

Està integrada per:

Plataforma de Seqüenciació de Centre Nacional d'Anàlisi Genómico (CNAG-CRG) i la Plataforma de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El Centre Nacional d'Anàlisi Genómico va ser creat en 2009 per l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. La plataforma de Genòmica del CNAG compta amb un parc de dotze seqüenciadors d'ADN de segona generació (nou HiSeq2000, dos HiSeq2500 i un MiSeq) capaços de seqüenciar més de 800 Giga bases al dia, la qual cosa equival a huit genomes humans complets cada 24 h. Disposa també d'una potent instal·lació informàtica, amb 2,7 petabytes per a l'emmagatzematge de dades, més d'1.200 nodes de computació amb una capacitat de 13 TFlops, una xarxa interna de 10 Gbytes/s i múltiples connexions directes de 10 Gbytes/s al Centre Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Plataforma de Metabolómica del Centre de Ciències Ómicas ​​​​​​​

El Centre de Ciències Ómicas és de titularitat de la Universitat Rovira i Virgili i està gestionat pel Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. La integració en una única instal·lació de múltiples tecnologies en metabolómica i proteòmica permet utilitzar les tecnologies més idònies, o la combinació d'elles, per a determinar el perfilat metabòlic. Les metodologies de metabolómica no dirigida permeten postular hipòtesis que poden comprovar-se i elucidar els mecanismes bioquímics implicats, mitjançant la utilització de tecnologies òhmiques complementàries com a genòmica, transcriptómica o proteòmica i la validació in vitro, in vivo i en humans.

icono-contacto

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...