Investimento 7. Medio, cambio climático e enerxía

Medio ambiente, cambio climático y energía

Unha das transformacións prioritarias en Europa é a transición cara a unha economía verde. Neste investimento desenvólvense medidas vinculadas á protección ambiental, a loita contra o cambio climático, as novas fontes de enerxía e tecnoloxías, e materiais clave para a transición enerxética.

Neste investimento vanse executar os seguintes proxectos de investigación:

  • Plásticos sostibles para unha economía circular: Proxecto para a produción de plásticos alternativos e xestión sostible de residuos plásticos.
  • Proxecto sobre o cambio climático e impacto nas reservas de auga: proxecto centrado na avaliación do efecto do Cambio Climático na compoñente hídrica vinculada aos Ecosistemas Acuáticos Asociados (EAAS) e Terrestres dependentes das Augas Subterráneas (ETDAS) e na identificación de acuíferos profundos como reserva estratéxica de auga ante os efectos do Cambio Climático.
  • Para a promoción de enerxías renovables, contémplase a creación dun centro de I+D de almacenamento de enerxía en Estremadura, en colaboración coa Xunta de Estremadura, para a resolución dos retos tecnolóxicos e científicos da xestión das producións de enerxía verde, principalmente en liñas de Aplicacións Industriais do Hidróxeno e produción, almacenamento, transporte na industria do hidróxeno a grande escala.
  • Proxecto para desenvolver e integrar compoñentes de alta tecnoloxía claves na transición no ciclo enerxético cara a unha economía verde e resiliente: por un lado avanzando no almacenamento de enerxía, especialmente a grande escala, clave para completar a transición a fontes de enerxía renovables, o que proporcionará solucións para unha mellor calidade e continuidade da enerxía destas fontes e abrirá un novo mercado orientado a produtores e distribuidores de enerxía eléctrica, empresas consumidoras e necesidades urbanas ou residenciais; e por outro lado, en canto á transición na substitución de combustibles fósiles, é especialmente relevante o desenvolvemento en colaboración con empresas dunha planta prototipo para recuperación de CO2 en industrias intensivas enerxeticamente, en particular do sector do aceiro e cementeiras.
  • Proxecto de Identificación de áreas favorables para a explotación ambientalmente sostible de materias primas de orixe mineral críticas para a transición enerxética tanto en terra coma no mar, incluíndo reaproveitamento de “estériles” de antigas explotacións.
icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...