Inversió 7. Medi ambient, canvi climàtic i energia

Medio ambiente, cambio climático y energía

Una de les transformacions prioritàries a Europa és la transició cap a una economia verda. En esta inversió es desenrotllen mesures vinculades a la protecció mediambiental, la lluita contra el canvi climàtic, les noves fonts d’energia i tecnologies i materials clau per a la transició energètica.

En esta inversió s’executaran els projectes d’investigació següents:

  • Plàstics sostenibles per a una economia circular: Projecte per a la producció de plàstics alternatius i gestió sostenible de residus plàstics.
  • Projecte sobre el canvi climàtic i impacte en les reserves d’aigua: projecte centrat en l’avaluació de l’efecte del canvi climàtic en la component hídrica vinculada als ecosistemes aquàtics associats (EAAS) i terrestres dependents de les aigües subterrànies (ETDAS) i en la identificació d’aqüífers profunds com a reserva estratègica d’aigua davant dels efectes del canvi climàtic.
  • Per a la promoció d’energies renovables, es planteja la creació d’un centre d’I+D d’emmagatzematge d’energia a Extremadura, en col·laboració amb la Junta d’Extremadura, per a la resolució dels reptes tecnològics i científics de la gestió de les produccions d’energia verda, principalment en línies d’aplicacions industrials de l’hidrogen i producció, emmagatzematge, transport en la indústria de l’hidrogen a gran escala.
  • Projecte per a desenrotllar i integrar components d’alta tecnologia claus en la transició al cicle energètic cap a una economia verda i resilient: d’una banda, avançant en l’emmagatzematge d’energia, especialment a gran escala, clau per a completar la transició a fonts d’energia renovables, la qual cosa proporcionarà solucions per a una millor qualitat i continuïtat de l’energia d’aquestes fonts i obrirà un nou mercat orientat a productors i distribuïdors d’energia elèctrica, empreses consumidores i necessitats urbanes o residencials; i d’altra banda, quant a la transició en la substitució de combustibles fòssils, és especialment rellevant el desenrotllament en col·laboració amb empreses d’una planta prototip per a recuperació de CO2 en indústries intensives energèticament, en particular del sector acer i cimenteres.
  • Projecte d’identificació d’àrees favorables per a l’explotació ambientalment sostenible de matèries primeres d’origen mineral crítiques per a la transició energètica tant a terra com al mar, inclòs el reaprofitament d’“estèrils” d’antigues explotacions.
icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación, la Innovación y el Ámbito Universitario

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...