Centre Ibèric d'Investigació en Emmagatzematge Energètic (CIIAE)

L'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIN) i del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), i la Junta d'Extremadura, a través de la Conselleria d'Economia, Ciència i Agenda Digital i de FUNDECYTPCTEX, inicien les actuacions tendents a la creació, equipament i posada en marxa d'un centre ibèric de R+D en emmagatzematge d'energia.

Estes actuacions es duran a terme baix la gestió de FUNDECYT-PCTEX, fins al moment en què es produïsca la subscripció dels corresponents instruments internacionals entre el Regne d'Espanya i la República de Portugal que permeten la creació i aprovació dels estatuts del Centre Ibèric d'Investigació en Emmagatzematge d'Energia (CIIAE), a qui correspondrà finalment la gestió i explotació dels elements que conformen el CIIAE.

Les dos parts, de manera conjunta i mitjançant l'aportació igualitària que correspon, col·laboraran per a donar impuls a la creació i la dotació dels elements que resulten imprescindibles per a la posada en marxa de la infraestructura del CIIAE.

El principal objectiu del centre serà contribuir a resoldre els reptes científics i tecnològics que permeten la gestió de les energies verdes, mitjançant la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i les innovacions en emmagatzematge energètic per a satisfer les demandes industrials i les necessitats de la societat per a un futur energètic sostenible.

A este efecte, el centre ibèric centrarà la seua activitat en les següents tres grans àrees per a aconseguir els seus objectius:

  • Investigació i desenvolupament de tecnologies d'emmagatzematge d'energia i la seua integració amb les energies verdes.
  • Col·laboració estreta amb el sector industrial i desenvolupament conjunt de tecnologies.
  • Assessorament i formació en energies verdes i la seua gestió.
icono-contacto.svg

Secretaría General de Investigación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 037 572

sginvestigacion@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...