Inversió 9. Sector aeroespacial

Sector aeroespacial

El sector aeroespacial es definix com un sector estratègic tant pel pes economicoindustrial i la seua aportació al PIB com, molt especialment, per la seua gran capacitat de generar actuacions d’I+D d’aplicació a nombrosos sectors econòmics, més enllà de l’aeroespacial.

Per tant, es planteja una actuació global sobre les tecnologies aeroespacials que s’orienten a la transició verda, reforcen les capacitats espanyoles i generen un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor.

Amb esta línia d’inversió s’avançarà en la generació de capacitats industrials espanyoles vinculades al futur avió de baixes i nul·les emissions, amb unes activitats d’I+D cobertes pel Pla Tecnològic Aeronàutic. Així mateix, s’han identificat àrees addicionals de desenrotllament experimental que concloguen en el desenrotllament de prototips de béns d’equipament i bessons digitals per a l’adaptació dels entorns fabrils espanyols, entre d’altres, que fomenten l’eficiència, un consum menor de recursos o menys impacte mediambiental. En qualsevol cas, es mirarà que estes actuacions tinguen, com a poc, un impacte neutre en termes mediambientals.

En l’àrea d’espai es perseguirà l’establiment d’un programa de tecnologia espacial que genere noves capacitats pròpies a través de convocatòries de subvencions, convenis entre administracions públiques per a l’execució de projectes d’I+D i compra pública precomercial per a, entre d’altres, mantindre i reforçar el paper dels avanços espanyols en grans missions espacials internacionals; intentar consolidar algunes capacitats per a l’accés a l’espai a través de la compra precomercial de prototip de llançadors en conjunció amb un satèl·lit espanyol d’observació; estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció d’una plataforma oceànica de llançament en l’entorn de les Illes Canàries i, si és factible, la seua posada en funcionament; desenrotllar i provar nous sistemes de comunicacions òptiques en l’espai; eliminar la dependència espanyola en tecnologia de càmeres treballant en l’infraroig amb refrigeració criogènica (tecnologia molt utilitzada en seguretat i detecció) de gran aplicació en tot tipus de sistemes de seguretat de fronteres i observació; desenrotllar la càrrega útil d’un satèl·lit per a l’establiment d’un corredor de claus quàntiques garantint un sistema segur de comunicacions inviolables, entre altres compres que desenrotllen capacitats tecnològiques espacials per a la prestació de servicis d’interés públic.

En concret, esta inversió pretén realitzar una actuació sobre les capacitats tecnològiques i innovadores espanyoles relatives a l’àmbit aeroespacial, pel seu impacte en el conjunt de l’economia i per la capacitat de generar coneixement i innovacions d’aplicació en nombrosos àmbits (per exemple, nous materials, sensors, servicis avançats que permeten altres innovacions, etc.).

En l’àmbit aeronàutic, en esta línia es pretén donar suport a la generació de capacitats tecnològiques relatives, fonamentalment, al futur avió de baixes i zero emissions mitjançant el desenrotllament de projectes empresarials d’I+D+I, encara que també s’han identificat desenrotllaments tecnològics crítics relatius als UAV, aeronaus multipropòsit o sistemes de fabricació avançada que incloguen la creació de bessons digitals, entre d’altres.

Així, en el Programa Tecnològic Aeronàutic es proposen convocatòries de subvencions per al desenrotllament de projectes d’I+D en temàtiques com nous sistemes de propulsió, optimització integral de la generació, distribució i emmagatzematge de l’energia no propulsiva, però també el desenrotllament de nous materials més lleugers que contribuïsquen a reduir el consum de combustible o noves ferramentes de càlcul i optimització aerodinàmica, entre d’altres. En l’àmbit dels UAV es perseguix el desenrotllament de noves tecnologies de comunicació entre diversos tipus de vehicles entre si de manera segura i ciberprotegida o sistemes de detecció i comunicacions per a la integració de sistemes autònoms en un espai aeri compartit.

Estos projectes els hauran de dur a terme consorcis empresarials de dos a sis empreses participants, sempre amb la participació de, com a mínim, una pime. De fet, la convocatòria reserva una part del pressupost per a consorcis formats exclusivament per pimes. El pressupost mínim per projecte serà de 2,5 milions d’euros i la duració de dos a quatre anys. Els organismes d’investigació podran participar en règim de subcontractació.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...