Investimento 9. Sector aeroespacial

Sector aeroespacial

O sector aeroespacial defínese como un sector estratéxico tanto polo peso económico-industrial e a súa achega ao PIB como, moi especialmente, pola súa gran capacidade de xerar actuacións de I+D de aplicación en numerosos sectores económicos máis alá do aeroespacial.

Polo tanto, considera unha actuación global sobre as tecnoloxías aeroespaciais que se orienten á transición verde, reforcen as capacidades españolas e xeren un efecto de arrastre sobre toda a cadea de valor.

Con esta liña de investimento avanzarase na xeración de capacidades industriais españolas vinculadas ao futuro avión de baixas e nulas emisións cuxas actividades de I+D están cubertas polo Plan Tecnolóxico Aeronáutico. Así mesmo, identificáronse áreas adicionais de desenvolvemento experimental que conclúan no desenvolvemento de prototipos de bens de equipo e xemelgos dixitais para a adaptación dos ámbitos fabrís españois, entre outros, que fomenten a eficiencia, un menor consumo de recursos ou menor impacto ambiental. En calquera caso, perseguirase que estás actuacións teñan, como pouco, un impacto neutro en termos ambientais.

Na área de espazo perseguirase o establecemento dun programa de tecnoloxía espacial que xere novas capacidades propias a través de convocatorias de subvencións, convenios entre administracións públicas para a execución de proxectos de I+D e compra pública precomercial para, entre outros, manter e reforzar o papel dos avances españois en grandes misións espaciais internacionais, tratar de consolidar algunhas capacidades para o acceso ao espazo a través da compra pre comercial de prototipo de lanzadores en conxunción cun satélite español de observación; estudar a viabilidade técnica e económica da construción dunha plataforma oceánica de lanzamento no ámbito das Illas Canarias e, se é factible, a súa posta en funcionamento; desenvolvemento e proba de novos sistemas de comunicacións ópticas no espazo; eliminar a dependencia española en tecnoloxía de cámaras traballando no infravermello con refrixeración crioxénica (tecnoloxía moi utilizada en seguridade e detección) de grande aplicación en todo tipo de sistemas de seguridade de fronteiras e observación, o desenvolvemento da carga útil dun satélite para o establecemento dun corredor de claves cuánticas garantindo un sistema seguro de comunicacións inviolables, entre outras compras que desenvolvan capacidades tecnolóxicas espaciais para a prestación de servizos de interese público.

En concreto, este investimento pretende realizar unha actuación sobre as capacidades tecnolóxicas e innovadoras españolas relativas ao ámbito aeroespacial, polo seu impacto no conxunto da economía e pola capacidade de xerar coñecemento e innovacións de aplicación en numerosos ámbitos (por exemplo, novos materiais, sensores, servizos avanzados que permitan outras innovacións, etc.)

No ámbito aeronáutico nesta liña preténdese apoiar a xeración de capacidades tecnolóxicas relativas fundamentalmente ao futuro avión de baixas e cero emisións mediante o desenvolvemento de proxectos empresariais de I+D+I, aínda que tamén se identificaron desenvolvementos tecnolóxicos críticos relativos aos UAV, aeronaves multipropósito ou sistemas de fabricación avanzada que inclúan a creación de xemelgos dixitais, entre outros.

Así, no Programa Tecnolóxico Aeronáutico propóñense convocatorias de subvencións para o desenvolvemento de proxectos de I+D en temáticas como novos sistemas de propulsión, optimización integral da xeración, distribución e almacenamento da enerxía non propulsiva, pero tamén o desenvolvemento de novos materiais máis lixeiros que contribúan a reducir o consumo de combustible ou novas ferramentas de cálculo e optimización aerodinámica, entre outros. No ámbito dos UAV perséguese o desenvolvemento de novas tecnoloxías de comunicación entre diversos tipos de vehículos entre si de xeito seguro e ciber-protexida ou sistemas de detección e comunicacións para a integración de sistemas autónomos nun espazo aéreo compartido.

Estes proxectos deberán realizarse por consorcios empresariais de 2 a 6 empresas participantes, sempre coa participación de, polo menos, unha peme. De feito, a convocatoria reserva unha parte do orzamento para consorcios formados exclusivamente por pemes. O orzamento mínimo por proxecto será de 2,5 millóns de euros e a duración de 2 a 4 anos. Os organismos de investigación poderán participar en réxime de subcontratación.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...