Compra Pública d'Innovació

La Compra Pública d'Innovació (CPI) és una actuació administrativa orientada a fomentar el desenvolupament de solucions innovadores des del costat de la demanda, a través de l'instrument de la contractació pública.

OBJECTIUS GENERALS

  • Millorar els servicis públics mitjançant la incorporació de béns o servicis innovadors.
  • Fomentar la innovació empresarial i, per tant, el creixement econòmic.
  • Impulsar la internacionalització de la innovació emprant el mercat públic local com a client de llançament o referència.

POTENCIALS USUARIS

La CPI és un instrument que pot ser utilitzat per qualsevol entitat o organisme del Sector Públic que tinga la condició de poder adjudicador i preste un servici públic en l'àmbit del qual detecte una necessitat o deficiència que no puga ser atesa mitjançant l'adquisició dels béns o servicis oferits pel mercat.

TIPUS DE CPI

  • Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI): El seu objecte és un producte o servici que no existix en eixe moment, però el desenvolupament del qual es troba ja en una fase molt pròxima al mercat.
  • Compra Pública Pre‐comercial (CPP): El seu objecte és un servici de R+D que conclouria amb l'acostament al mercat d'una o diverses solucions innovadores aptes per a satisfer les necessitats identificades pel poder adjudicat.
icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

sgfomentoinnovacion@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...