Compra Pública de Innovación

A Compra Pública de Innovación (CPI) é unha actuación administrativa orientada a fomentar o desenvolvemento de solucións innovadoras desde o lado da demanda, a través do instrumento da contratación pública.

OBXECTIVOS XERAIS

  • Mellorar os servizos públicos mediante a incorporación de bens ou servizos innovadores.
  • Fomentar a innovación empresarial e, polo tanto, o crecemento económico.
  • Impulsar a internacionalización da innovación empregando o mercado público local como cliente de lanzamento ou referencia.

POTENCIAIS USUARIOS

A CPI é un instrumento que pode ser utilizado por calquera entidade ou organismo do Sector Público que teña a condición de poder adjudicador e preste un servizo público en cuxo ámbito detecte unha necesidade ou deficiencia que non poida ser atendida mediante a adquisición dos bens ou servizos ofertados polo mercado.

TIPOS DE CPI

  • Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora (CPTI): O seu obxecto é un produto ou servizo que non existe nese momento, pero cuxo desenvolvemento se atopa xa nunha fase moi próxima ao mercado.
  • Compra Pública Pre‐comercial (CPP): O seu obxecto é un servizo de I+D que concluiría co achegamento ao mercado dunha ou varias solucións innovadoras aptas para satisfacer as necesidades identificadas polo poder adxudicado.
icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

sgfomentoinnovacion@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...