Avaluació de projectes per òrgans habilitats

La utilització d'animals en este context ha d'estar vinculada a procediments específics, inclosos dins del marc d'un projecte autoritzat, en centres usuaris autoritzats i realitzats per persones capacitades.

L'avaluació de projectes es realitza per òrgans habilitats, responsables de verificar que complix amb els requisits establits. L'objecte de l'avaluació és determinar si el projecte està justificat des del punt de vista científic o educatiu, la seua finalitat justifica la utilització d'animals i està dissenyat de manera que els procediments es realitzen de la forma més humanitària i respectuosa amb el medi ambient que siga possible.

Els òrgans habilitats per a l'avaluació de projectes són designats pels òrgans administratius competents en les comunitats autònomes i en les ciutats de Ceuta i Melilla, d'acord amb un procediment reglat que garantisca la lliure concurrència de tots aquells que complisquen els requisits establits en la normativa.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a l'efecte de publicitat, ha de mantindre actualitzada la relació d'òrgans habilitats en cada comunitat autònoma (article 43.3. del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer). Per a açò, els òrgans administratius competents en les comunitats autònomes hauran de comunicar al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats qualsevol alta o baixa que cause l'òrgan habilitat en el seu territori.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...