Avaliación de proxectos por órganos habilitados

A utilización de animais neste contexto ten que estar vinculada a procedementos específicos, incluídos dentro do marco dun proxecto autorizado, en centros usuarios autorizados e realizados por persoas capacitadas.

A avaliación de proxectos realízase por órganos habilitados, responsables de verificar que cumpre cos requisitos establecidos. O obxecto da avaliación é determinar se o proxecto está xustificado desde o punto de vista científico ou educativo, a súa finalidade xustifica a utilización de animais e está deseñado de maneira que os procedementos realícense da forma máis humanitaria e respectuosa co medio ambiente que sexa posible.

Os órganos habilitados para a avaliación de proxectos son designados polos órganos administrativos competentes nas comunidades autónomas e nas cidades de Ceuta e Melilla, de acordo con un procedemento regulado que garanta a libre concorrencia de todos aqueles que cumpran os requisitos establecidos na normativa.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, para efectos de publicidade, debe manter actualizada a relación de órganos habilitados en cada comunidade autónoma (artigo 43.3. do Real Decreto 53/2013, do 1 de febreiro). Para iso, os órganos administrativos competentes nas comunidades autónomas deberán comunicar ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades calquera alta ou baixa que cause o órgano habilitado no seu territorio.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...