Flota Oceanogràfica Espanyola (FLOTA)

Flota Oceanográfica Española (FLOTA)

La Flota Oceanogràfica Espanyola està constituïda per 10 bucs gestionats per diferents organismes. La COCSABO (Comissió de Coordinació i Seguiment de les Activitats dels Bucs Oceanogràfics) és l'òrgan col·legiat responsable de la coordinació de l'activitat científica i tècnica realitzada pels bucs d'esta ICTS distribuïda.

El Buc d'Investigació Oceanogràfica (BIO) Hespérides és un buc de la Força d'Acció Marítima de l'Armada Espanyola amb base a Cartagena. El seu equipament científic està gestionat per la Unitat de Tecnologia Marítima del CSIC. Compta amb un casc reforçat per a la navegació en zones polars. La seua missió principal és el suport a la campanya antàrtica durant l'estiu austral, operant la resta de l'any en el Mediterrani i els oceans Atlàntic i Pacífic.

La Flota del CSIC està composta per tres bucs, i per un conjunt d'instruments científics operables des de qualsevol de les naus de la FLOTA.

 • B/O Sarmiento de Gamboa
 • B/O García del Cid
 • B/O Mytilus

La FLOTA de l'Institut Español d'Oceanografia està composta de 5 bucs, i un equip d'operació remota (ROV) capaç d'aconseguir els 2000m de profunditat.

 • B/O Ángeles Alvariño
 • B/O Ramón Margalef
 • B/O Francisco de Paula Navarro
 • B/O José María Navaz
 • B/O Lura
icono-contacto

Contacto

Secretaría de la COCSABO

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

cocsabo@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...