ILL (Institut Laue-Langevin)

L'Institut Max von Laue Paul Langevin (ILL), situat en Grenoble (França), va ser fundat al gener de 1967.

El Reactor de l'Alt Flux de l'ILL (HFR, per les seues sigles en anglés) opera a una potència tèrmica de 58.3 MW, utilitzant un únic element combustible d'urani enriquit. Els neutrons produïts són guiats fins als 40 instruments on els científics realitzen els seus experiments.

Són molt diverses les àrees que poden beneficiar-se de la investigació en l'ILL, entre les quals es poden citar: farmàcia, biologia, química, medi ambient, geologia, indústria o investigació en física fonamental i aplicada i nanotecnologia, entre uns altres.

Les aplicacions directes en l'àrea de les biociencias, estan relacionades amb els estudis de proteïnes, encimbelles, nous fàrmacs, processos cel·lulars in vivo o pas de fàrmacs a través de les membranes cel·lulars.

En l'àrea d'energia, per exemple, permeten estudiar catalitzadors i així millorar els rendiments químics, materials superconductores que permetran un dia transportar energia sense pèrdua alguna o el desenvolupament de noves cel·les solars basades en materials orgànics.

Participació espanyola

Espanya va ser el primer país que es va unir a l'ILL amb la figura de membre científic associat en 1987.

Addicionalment, el CSIC vé firmant convenis de col·laboració anuals amb el CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – França) per a l'explotació en règim de CRG (Collaborating Research Group) de l'instrument D1B de l'ILL.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...