Campanya Antàrtica Espanyola

Campaña Antártica Española. Imagen de pingüinos

Cada estiu austral, des de 1987-1988 s'ha desenvolupat ininterrompudament la Campanya Antàrtica Espanyola.

El principal objectiu de la campanya és desenvolupar els projectes científics aprovats dins dels diferents Programes d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació, tant estatals com d'altres programes científics i resta d'activitats programades.

Els projectes científics es desenvolupen fonamentalment en les Instal·lació Cientificotècnica Singular (ICTS) Bases Antàrtiques Espanyoles, formada per la BAE Juan Carlos I, situada en l'illa Livingston, la BAE Gabriel de Castella, situada en l'illa Decepció, les dos en l'arxipèlag de les Shetland del Sud; i a bord dels bucs oceanogràfics Hespérides i Sarment de Gamboa, que formen part de la ICTS FLOTA. Tots dos bucs realitzen, a més, labors de suport logístic.

La campanya antàrtica espanyola constituïx un model de cooperació entre diferents institucions públiques i privades al servici de la R+D+I baix la coordinació general del Comité Polar Español. Per a la seua realització, el Ministeri de Ciència i Innovació, col·labora estretament amb l'Agència Estatal d'Investigació la finalitat de la qual és la promoció de la investigació científica i tècnica, la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC, responsable de la gestió de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I i el BO Sarment de Gamboa i coordina la logística general de la campanya antàrtica i amb el Ministeri de Defensa a través de l'Exèrcit de Terra, qui gestiona la Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castella, i l'Armada, que opera el Buc d'Investigació Oceanogràfica Hespérides.

La cooperació internacional és fonamental en el desenvolupament de les campanyes antàrtiques tant a nivell científic com a logístic. En el primer cas, facilitant l'accés a bases d'altres països i, per tant, possibilitant les investigacions en àrees geogràfiques diferents a les de les BAES i, quant a logística, promovent la interacció entre els països que operen en les mateixes àrees de l'Antàrtida per a compartir i optimitzar els recursos disponibles.

icono-contacto

Secretaría Técnica del Comité Polar Español

P.º de la Castellana, 162. 28046. Madrid

cpe@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...