En este apartat es presenta el Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació que es deriva de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, així com els programes d’actuació anual associats a estos plans.

Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI)

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EEICTI) es desenvolupa en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat a través del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s’establixen les seues prioritats cientificotècniques i socials.

Programes d’actuació anual (PAA)

El Programa d’actuació anual (PAA) és l’eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de l’R+D+I a Espanya.

Pla de xoc per a la ciència i la innovació

El Pla de xoc per a la ciència i la innovació, presentat el 9 de juliol de 2020, té per objectiu contribuir que la ciència i la innovació lideren les solucions a la crisi de la Covid-19, mentre també possibilita que es generen indústries i empreses competitives d’alt valor afegit.

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...