Biotecnologia aplicada a la salut

Imagen Biotecnología aplicada a la salud

Este programa s'orienta al desenvolupament de ferramentes per al diagnòstic, pronòstic i teràpies avançades o dirigides en medicina personalitzada. En particular, les parts manifesten la seua voluntat d'identificar, si escau, com a àmbits de col·laboració futura per al desenvolupament del Programa, les següents línies d'actuació (LA):

  • LA-1: Plataforma BREM de criomicroscopía electrònica aplicada a la medicina personalitzada.
  • LA-2: Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina de precisió.
  • LA-3: Plataforma de garbellat de fàrmacs i anàlisis interacciones fármaco-diana.la-4: Desenvolupament de models biològics para garbellat i estudi de l'activitat de molècules terapèutiques.
  • LA-5: Desenvolupament de nanofármacos, biodistribución, toxicitat i accions terapèutiques en models de patologia.
  • LA-6: Tècniques i processos per a teràpies avançades i dirigides, formació quirúrgica i robòtica metgessa.

El programa es va posar en marxa inicialment amb les Comunitats Autònomes de Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura, País Basc i Galícia, mitjançant la subscripció d'un conveni marque amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Posteriorment, després de l'Acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 22 de juny de 2022, s'han incorporat les Comunitats Autònomes de Galícia, Andalusia i Aragó.

Plan Complementario en Biotecnología Aplicada a la Salud

icono-contacto

Secretaría General de Investigación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

planescomplementarios@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...