Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades

La Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades ejerce, con carácter general, las siguientes funciones:

Esta Secretaría General se compone de los siguientes órganos directivos:

Se adscriben a esta Secretaría de Estado:

Secretario de Estado: D. Juan Cruz Cigudosa.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...