En aquest apartat es presenta el Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació que es deriva de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, així com els programes d’actuació anual associats a aquests plans.

Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació (PEICTI)

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EEICTI) es desenvolupa en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat a través del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s’estableixen les seves prioritats cientificotècniques i socials.

Programes d’actuació anual (PAA)

El Programa d’Actuació Anual (PAA) és l’eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de l’R+D+I a Espanya.

Pla de xoc per a la ciència i la innovació

El Pla de xoc per a la ciència i la innovació, presentat el 9 de juliol de 2020, té per objectiu contribuir que la ciència i la innovació liderin les solucions a la crisi de la Covid-19, mentre també possibilita que es generin indústries i empreses competitives d’alt valor afegit.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...