Neste apartado preséntase o Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación que se deriva da Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, así como os Programas de Actuación Anual asociados a devanditos plans.

Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EEICTI) desenvólvese no ámbito da Administración Xeral do Estado a través do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI), de carácter plurianual, no que se establecen as súas prioridades científico-técnicas e sociais.

Programas de Actuación Anual (PAA)

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa, que recolle todas os recursos orzamentarios e o calendario previsto para o financiamento da I+D+i en España.

Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación

O Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación, presentado o 9 de xullo de 2020, ten como obxectivo contribuír a que a ciencia e a innovación lideren as solucións á crise da Covid-19, ao tempo que tamén posibilita que se xeren industrias e empresas competitivas de alto valor engadido.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...